Політика конфіденційності

Цей Сайт збирає деякі Персональні дані від своїх користувачів. Власник впроваджує цю Політику Конфіденційності в питаннях взаємодії Користувача, Інших користувачів і третіх осіб з даним Сайтом. Дана Політика конфіденційності визначає як, ким і в яких ситуаціях збирається і обробляється інформація про Користувача, отримана за допомогою Сайту.

Використовуючи даний Сайт і його функціонал, Користувач погоджується з усіма умовами даної Політики Конфіденційності, відповідно до законодавства України.

Будь ласка, не використовуйте даний Сайт, якщо ви не згодні з цією політикою Конфіденційністі.

Назви заголовків (статей) Політики Конфіденційності призначені тільки для зручності і жодним чином не впливають на зміст або тлумачення цієї Політики Конфіденційності.

Політика Конфіденційності регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться юридична адреса Власника, якщо інше прямо не передбачено положеннями цієї Політики Конфіденційності. Пріоритетним правом, яке регулює відносини, пов'язані з цією політикою Конфіденційність, є право і законодавство України.

Власниками даного Сайту є:

Фізична особа-підприємець Вербицький Борис Іллічреєстраційний номер облікової картки платника податків - 43141267, адреса реєстрації: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок 2-В, кв.112 (далі по тексту - «Власник»).

Контактна адреса електронної пошти Власника: info@barkandtail.com.ua

Контактний телефон: 093-133-38-15

Фізична особа-підприємець Пьоришкін Андрій Іванович, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2225318111, адреса реєстрації: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок 1-а, кв.153 (далі по тексту - «Власник»).

Контактна адреса електронної пошти Власника: barkandtail@montmorency.com.ua

Контактний телефон: 066-133-38-13

Терміни та визначення

У цій Політиці Конфіденційності, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

«Власник» особа, яка володіє Сайтом і від свого імені здійснює управління Сайтом.

«Дані», «Персональні дані» персональні дані, які стосуються Користувача і йому належать.

Контролер даних (або власник) фізична або юридична особа, державний орган, агентство або інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі і засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються роботи і використання даного Сайту. Контролер даних, якщо не вказано інше, є Власником даного Сайту.

«Оброблювач даних», «Диспетчер даних» фізична або юридична особа, державний орган, агентство або інший орган, який обробляє Персональні дані від імені Контролера, як описано в цій Політиці Конфіденційності.

«Політика Конфіденційності» дана Політика Конфіденційності.

«Користувач» фізична, юридична або інша особа, що уклала з Власником Угоду, яка користується Сайтом і використовує інформацію, розташовану на Сайті, здійснює Замовлення і купує на Сайті Товар або користується іншим функціоналом Сайту.

«Сайт» - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою: http://barkandtail.com.ua/

Типи даних, що обробляються

Серед типів Персональних даних, які цей Сайт може збирати сам або через третіх осіб, якщо це конкретно прописано в умовах даної Політики Конфіденційності, є: Cookies; Дані про використання; ім'я; прізвище; стать; дата народження; номер телефону; адреса; країна; штат; округ; Адреса електронної пошти; Поштовий індекс; різні типи даних; Місто; Податковий ідентифікатор; Ідентифікатор користувача; дані платежу; географічне положення; Ім'я користувача; Номер соціального страхування (SSN); картина; Адреса для виставлення рахунку; дані, що відносяться до торгової точки.

Повна інформація про кожен тип зібраних Персональних даних представлена в спеціальних розділах цієї Політики Конфіденційності або в спеціальних пояснювальних текстах, що відображаються до збору даних.

Персональні дані можуть надаватися безкоштовно Користувачем або, в разі використання даних, автоматично збиратися при використанні даного Сайту.

Якщо не вказано інше, всі дані, запитувані даним Сайтом, є обов'язковими, і ненадання цих даних може унеможливити надання цим Сайтом своїх послуг і обмежити Користувачеві доступ до Сайту і його функціоналу. У тих випадках, коли на даному Сайті конкретно вказується, що деякі Дані не є обов'язковими, Користувачі можуть вільно не передавати ці дані без наслідків для доступності або функціонування Сайту і його функціоналу.

Користувачі, які не впевнені в тому, які Дані є обов'язковими, можуть зв'язатися з Власником. Будь-яке використання файлів cookies або інших інструментів відстеження цим Сайтом або власниками сторонніх сервісів, які використовуються на цьому Сайті, служить цілям надання належного і якісного доступу до Сайту і його функціоналу, необхідного Користувачем, на додаток до будь-яких інших цілей, описаним в цій Політиці Конфіденційності.

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Дані третіх осіб, отримані, опубліковані або передані через цей Сайт, і підтверджують Власнику, що у них є згода третіх осіб на надання таких Даних.

При реєстрації Користувача на Сайті, Користувач повинен надати всю необхідну інформацію, запитувану на відповідній сторінці сайту (адреса електронної пошти, контактний номер телефону, прізвище та ініціали, тощо).

При оформленні Замовлення, відповідно до умов Угоди користувача, Користувач повинен надати Власнику наступну інформацію:

- Ім'я, по батькові та прізвище Користувача;

- контактний номер телефону Користувача;

електронну пошту Користувача
;

- адреса доставки (якщо Товар доставляється за конкретною адресою);

- спосіб оплати;

спосіб доставки.

Методи обробки персональних даних

Власник приймає відповідні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу, розкриття, зміни або несанкціонованого знищення Даних.

Обробка даних здійснюється з використанням комп'ютерів та / або IТ-інструментів, з дотриманням організаційних процедур, методів, способів, правил і режимів, суворо пов'язаних із зазначеними цілями, відповідно до законодавства України. На додаток до Власника, в деяких випадках Дані можуть бути доступні для певних типів відповідальних осіб, пов'язаних з роботою цього Сайту (адміністрація, продажу, маркетинг, юристи, системне адміністрування) або сторонніх осіб (таких як треті особи), сторонніх постачальників технічних послуг, поштових операторів, хостинг-провайдерів, IТ-компаній, агентств зв'язку і т.д.), при необхідності і можливості призначаються Власником як обробник даних. Оновлений список цих сторін може бути запитаний у Власника в будь-який час.

Користувач погоджується з тим, що Власник, відповідно до законодавства України, може ділитися і передавати інформацію, включаючи Персональні дані, зібрані в відповідності з цією Політикою Конфіденційності, третій стороні, яка є стороною в договорі як з Власником, так і з Користувачем. У цій третьої сторони можуть бути власні принципи і методи обробки даних. У будь-якому випадку Власник не несе відповідальності за такі принципи і методи будь-якої третьої сторони.

Незалежно від того, чи передає Власник свої права третій стороні або бере участь у злитті або аналогічному вигляді передачі своїх активів в корпоративних і / або господарських взаємовідносинах, Користувач надає Власнику право передавати Персональні дані такому протилежному боці корпоративних і / або господарських взаємовідносин, приобритаємій компанії (структурі) або одержувачу активів.

Правові основи обробки персональних даних

Власник може обробляти Дані, які стосуються Користувача, якщо застосовується одне з наступних:

Користувачі дали свою згоду на одну або кілька конкретних цілей. Згода на обробку Даних Користувача дається Користувачем автоматично, якщо такий Користувач прийняв рішення використовувати даний Сайт, і, якщо це не суперечить законодавству України.

Згідно деяких законодавчих актів, Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані до тих пір, поки Користувач не заперечує проти такої обробки («відмови»), без необхідності покладатися на згоду або будь-яке інше з наступних правових підстав. Це, однак, не застосовується, коли обробка Персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;

надання Даних необхідно для виконання Угоди з Користувачем і / або для будь-яких його переддоговірних зобов'язань;

обробка необхідна для дотримання юридичного зобов'язання, якому піддається Власник або третя сторона (наприклад, Інші користувачі і / або клієнти Власника) або реалізації прав Власника або третьої сторони.

обробка пов'язана з завданням, яка виконується в громадських інтересах або під час виконання службових повноважень, покладених на Власника;

обробка необхідна для цілей дотримання законних інтересів, переслідуваних Власником або третьою особою.

У будь-якому випадку, Власник з радістю допоможе прояснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних законодавчими або договірними вимогами або вимогою, необхідним для укладення договору.

Місце обробки персональних даних

Дані обробляються в операційних офісах Власника і в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що беруть участь в обробці Даних.

Залежно від місця розташування Користувача, передача даних може включати в себе передачу даних Користувача в країну, відмінну від його власної. Щоб дізнатися більше про місце обробки таких переданих Даних, Користувачі можуть перевірити розділ, який містить детальну інформацію про обробку Персональних Даних.

У разі будь-якої такої передачі Користувачі можуть дізнатися більше, перевіривши відповідні розділи цієї Політики Конфіденційності.

Час збереження і обробки персональних даних

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися стільки, скільки потрібно для мети, для якої вони були зібрані.

Отже:

Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору (угоди використання) між Власником та Користувачем, зберігаються до тих пір, поки такий договір не буде повністю виконано або ж Сторони не захочуть достроково припинити взаємини.

Персональні дані, зібрані для цілей дотримання і захисту законних інтересів Власника, а також для господарських / підприємницьких потреб Власника, зберігаються стільки часу, скільки необхідно для досягнення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, переслідуваних Власником, в відповідних розділах цього документа або зв'язавшись з Власником.

Власнику може бути дозволено зберігати Дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, якщо така згода не відкликана і, якщо така згода необхідна відповідно до законодавства України. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, коли це потрібно для виконання юридичного зобов'язання або за розпорядженням державного органу або ж коли цього вимагає законодавство України.

Після закінчення терміну зберігання Дані повинні бути видалені. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення і право на перенесення даних не може бути застосоване після закінчення терміну зберігання.

Цілі обробки персональних даних

Дані, що стосуються Користувача, збираються для того, щоб Власник міг надавати свої Послуги і Користувач зміг отримати якісний доступ до Сайту і його функціоналу, а також для наступних цілей, якщо такі цілі конкретно прописані в даній Політиці конфіденційності: оптимізація та розподіл трафіку, відображення контенту з зовнішніх платформ, аналітика, зв'язок з користувачем, управління базою даних користувачів, доступ до сторонніх організацій, облікові записи, реклама, збереження і управління резервними копіями, тестування продуктивності і можливостей контенту (A / B-тестування), обробка платежів, хостинг і бекенда -інфраструктура, управління контактами і відправлення повідомлень, моніторинг інфраструктури, взаємодію з зовнішніми соціальними мережами і платформами, взаємодія на основі розташування, Реєстрація та аутентифікація, ремаркетинг та поведінковий таргетинг і захист від спаму.

Так само, в обов'язковому порядку, Дані збираються для таких цілей:

Персональні дані Користувача для: реєстрації Користувача на Сайті; обробки транзакцій для перерахування грошових коштів Користувачу при поверненні йому грошей, відповідно до умов Угоди користувача; відповідей на сервісні запити Користувача і вимоги про надання допомоги;

Інформація про трафік Користувача для: розуміння структури трафіку і кількості відвідувачів сайту; розуміння, як Користувач використовує і взаємодіє з Сайтом і його функціоналом; поліпшення Сайту і його функціоналу;

Інформацію про тварину, для якої купується Товар.

Користувачі можуть знайти додаткову детальну інформацію про такі цілі обробки і про конкретні Дані, використовуваних для кожної цілі, у відповідних розділах цього документа. Якщо в даній Політиці Конфіденційності відсутні розділи, які б регулювали збір Даних для тих чи інших цілей, значить Сайт, Власник і / або третя боку, які взаємодіють з даним Сайтом, не збирають такі Дані.

Детальна інформація про обробку персональних даних

Персональні дані збираються для таких цілей і з використанням наступних послуг:

Реклама

Цей тип сервісу дозволяє використовувати Дані Користувача в рекламних цілях, що відображаються у вигляді банерів та інших рекламних оголошень на цьому Сайті, можливо, виходячи з інтересів Користувача.

Це не означає, що всі Дані використовуються для цієї мети. Інформація та умови використання наведені нижче.

Деякі з перерахованих нижче служб можуть використовувати файли cookies для ідентифікації користувачів або можуть використовувати метод поведінкового ретаргетінга, тобто показ оголошень з урахуванням інтересів і поведінки Користувача, в тому числі виявлених за межами даного Сайту. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності відповідних служб.

Користувачі також можуть відмовитися від певних рекламних функцій через відповідні налаштування пристрою, такі як налаштування реклами пристрою для мобільних телефонів або налаштування реклами в цілому.

Google AdSense

Google AdSense рекламний сервіс, що надається компанією Google LLC або компанією Google Ireland Limited, в залежності від місця розташування, з якого здійснюється доступ до даного Сайту. Ця служба використовує cookies-файл «DoubleClick», який відстежує використання даного Сайту і поведінку користувачів щодо реклами, пропонованих продуктів і послуг.

Користувачі можуть вирішити відключити всі файли cookies DoubleClick, вибравши: Google Ad Settings - https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en Зібрані Дані: Файли-cookies; Дані про використання.

Місце обробки: Сполучені Штати Америки - Політика Конфіденційності - https://policies.google.com/privacy, Ірландія - Політика Конфіденційності - https://policies.google.com/privacy.

Facebook Ads Manager

Facebook Ads Manager - інструмент Facebook, за допомогою якого можна створювати рекламу і управляти нею.

Зібрані Дані: файли cookies; Дані про використання інші дані, зазначені в Політиці конфіденційності Facebook.

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/privacy/explanation

Аналітика

Служби, що містяться в цьому розділі, дозволяють Власнику відстежувати і аналізувати веб-трафік і можуть використовуватися для відстеження поведінки Користувача.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics - служба веб-аналізу, що надається компанією Google Ireland Limited («Google»). Google використовує Зібрані дані для відстеження та вивчення використання цього Сайту, для підготовки звітів про свою діяльність і передачі їх іншим службам Google.

Google може використовувати Зібрані дані для контекстуалізаціі і персоналізації реклами своєї власної рекламної мережі.

Зібрані Дані: Файли-cookies; Дані про використання.

Місце обробки: Ірландія - Політика Конфіденційності - https://policies.google.com/privacy

Facebook Business Manager

Facebook Business Manager - за допомогою Business Manager представляється можливим інтегрувати рекламу на Facebook з внутрішніми системами і з зовнішніми партнерами і повноцінно управляти рекламою.

Зібрані Дані: файли cookies; Дані про використання інші дані, зазначені в Політиці конфіденційності Facebook.

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/privacy/explanation

Обробка платежів

Якщо не вказано інше, цей Сайт обробляє будь-які платежі за допомогою кредитної картки, банківського переказу або іншими способами через зовнішніх постачальників платіжних послуг. В цілому, і, якщо не вказано інше, Користувачам пропонується надати свої платіжні дані та особисту інформацію безпосередньо таким постачальникам платіжних послуг. Цей Сайт не бере участі в зборі та обробці такої інформації, крім випадків зазначених в цій Політиці конфіденційності: замість цього він буде отримувати повідомлення тільки від відповідного постачальника платіжних послуг про те, чи був платіж успішно завершено.

LiqPay

LiqPay - українська платіжна система, відкритий веб-додаток, що дозволяє приймати платежі і переводити гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карт у всьому світі, що надається Акціонерним товариством Державний банк «ПРИВАТБАНК». Зібрані Дані: різні типи даних, як зазначено в політиці конфіденційності служби.

Місце обробки: Україна - Правила використання - https://www.liqpay.ua/ru/rules/

FONDY

FONDY - платіжна платформа, основним завданням якої є забезпечення сервісу інтернет-еквайрінгу - обробка платежів в он-лайні на сайтах, в мобільних додатках і пристроях різних типів, підключених до Інтернету.

Зібрані Дані: різні типи даних, як зазначено в політиці конфіденційності служби.

Політика конфіденційності - https://fondy.eu/en/

Взаємодія з зовнішніми соціальними мережами і платформами

Даний тип сервісу дозволяє взаємодіяти з соціальними мережами або іншими зовнішніми платформами безпосередньо зі сторінок цього сайту.

Взаємодія і інформація, отримана через цей Cайт, завжди регулюється настройками конфіденційності користувача для кожної соціальної мережі. Цей тип служби може як і раніше збирати дані про трафік для сторінок, на яких встановлена служба, навіть якщо користувачі її не використовують.

Рекомендується вийти з відповідних служб, щоб переконатися, що оброблені дані на цьому Сайті не підключаються назад до профілю Користувача.

Кнопка и віджети TELEGRAM сервіс, що дозволяє взаємодіяти з платформою TELEGRAM, що надається Telegram Messenger LLP та / або Telegram FZ-LLC.

Зібрані Дані: файли cookies; дані про використання.

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://telegram.org/privacy

Кнопка и віджети INSTAGRAM - сервіс, що дозволяє взаємодіяти з платформою INSTAGRAM, що надається Facebook, Inc.

Зібрані Дані: файли cookies; дані про використання.

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Кнопка и віджети Facebook - сервіс, що дозволяє взаємодіяти з платформою Facebook, що надається Facebook, Inc.

Зібрані Дані: файли cookies; дані про використання.

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/privacy/explanation

Взаємодія на основі розташування

Геолокація Цей Сайт може збирати, використовувати і передавати Дані про місцезнаходження Користувача для надання послуг на основі визначення місця розташування.

Більшість браузерів і пристроїв за замовчуванням надають інструменти для відмови від цієї функції.

Зібрані персональні дані: географічне положення.

Ремаркетінг і поведінковий таргетинг

Цей тип послуг дозволяє цьому Сайту і його партнерам інформувати, оптимізувати і обслуговувати рекламу на основі минулого використання цього Сайту Користувачем. Ця дія виконується шляхом відстеження даних про використання файлів cookies, які передаються партнерам, які керують діяльністю по ремаркетингу і поведінковому таргетингу.

Деякі сервіси пропонують можливість ремаркетингу на основі списків адрес електронної пошти.

На додаток до будь-якої відмови, пропонованих будь-якої з перерахованих послуг, Користувач може відмовитися від використання файлів cookies сторонньої службою для певних функцій ремаркетингу, відвідавши - Сторінка відмови від мережевої рекламної ініціативи - http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Користувачі також можуть відмовитися від певних рекламних функцій через відповідні налаштування пристрою, такі як налаштування реклами пристрою для мобільних телефонів або настройки реклами в цілому.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.) - служба ремаркетингу і таргетингу поведінки, що надається Facebook, Inc., яка пов'язує діяльність цього Сайту з рекламною мережею Facebook. Відвідавши цю сторінку, користувачі можуть відмовитися від використання файлів cookies для персоналізації реклами - Сторінка відмови - http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN Зібрані Дані: файли cookies; адреси електронних пошт.

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/about/privacy

SPAM захист

Цей тип сервісу аналізує трафік даного Сайту, потенційно містить особисті дані користувачів, з метою його фільтрації по частинах трафіку, повідомлень і контенту, які розпізнаються як спам.

Google reCAPTCHA Google reCAPTCHA - служба захисту від спаму, що надається компанією Google LLC або Google Ireland Limited, в залежності від місця розташування, з якого здійснюється доступ до даного Сайту. Використання reCAPTCHA залежить від Політики конфіденційності Google - https://policies.google.com/privacy та Правил користування Google - https://policies.google.com/terms?hl=en

Зібрані Дані: файли cookies; дані про використання.

Місце обробки: Сполучені Штати Америки - Політика Конфіденційності - https://policies.google.com/privacy,
Ірландія - Політика Конфіденційності - https://policies.google.com/privacy

Інші програми

Inspectlet

Зібрані Дані: різні типи даних, як зазначено в політиці конфіденційності даної платформи.

Політика конфіденційності - https://www.inspectlet.com/terms-of-service#privacy

Додаткова інформація про Персональні дані

Продаж товарів і послуг онлайн

Зібрані персональні дані використовуються для надання Користувачеві послуг або для продажу товарів, включаючи оплату та можливу доставку. Дані, що збираються для здійснення платежу, можуть включати кредитну карту, банківський рахунок, використаний для перекладу, або будь-які інші передбачені способи оплати. Тип даних залежить від використовуваної платіжної системи.

Відповідно до умов Угоди користувача для цього Сайту, при поверненні грошових коштів від Власника Користувачеві, Власник збирає від Користувача, обробляє і зберігає, відповідно до умов даної Політики Конфіденційності, наступну інформацію:

- ім'я, прізвище та по батькові Користувача;

- номер контактного телефону Користувача;

- номер банківської карти або рахунки Користувача.

Спливаючі нагадування (Push-повідомлення)

Цей Сайт може відправляти push-повідомлення Користувачу для досягнення цілей, зазначених в цій Політиці Конфіденційності.

У більшості випадків Користувачі можуть відмовитися від отримання push-повідомлень, відвідавши налаштування свого пристрою, такі як налаштування повідомлень для мобільних телефонів, а потім змінити ці настройки для даного Сайту, деяких або всіх додатків на певному пристрої.

Користувачі повинні знати, що відключення push-повідомлень може негативно вплинути на корисність цього сайту.

Спливаючі нагадування (Push-повідомлення) на основі географічного розташування користувача

Цей Сайт може використовувати географічне розташування Користувача для відправки push-повідомлень з метою, зазначеною в цій Політиці Конфіденційності.

У більшості випадків користувачі можуть відмовитися від отримання push-повідомлень, відвідавши налаштування свого пристрою, такі як налаштування повідомлень для мобільних телефонів, а потім змінивши ці налаштування для деяких або всіх додатків на певному пристрої.

Користувачі повинні знати, що відключення push-повідомлень може негативно вплинути на корисність цього Сайту.

Спливаючі нагадування (Push-повідомлення) для прямого маркетингу

Цей Сайт може відправляти push-повідомлення Користувачу з метою прямого маркетингу (для пропозиції послуг і продуктів, що надаються третіми сторонами або не пов'язаних з продуктом або послугою, що надається на цьому Сайті).

У більшості випадків Користувачі можуть відмовитися від отримання push-повідомлень, відвідавши налаштування свого пристрою, такі як налаштування повідомлень для мобільних телефонів, а потім змінивши ці настройки для даного Сайту або всіх додатків на певному пристрої.

Користувачі повинні знати, що відключення push-повідомлень може негативно вплинути на корисність цього Сайту.

Крім застосовних до початкових установок, Користувач може також використовувати права, описані в розділі Права користувача у відповідному розділі цієї політики конфіденційності.

Унікальна ідентифікація пристроїв

Цей Сайт може відстежувати користувачів, зберігаючи унікальний ідентифікатор їх пристрою, з метою проведення експертизи або для збереження переваг користувачів.

Ідентифікація користувача через універсальний унікальний ідентифікатор (UUID)

Цей Сайт може відстежувати користувачів, зберігаючи так званий універсально-унікальний ідентифікатор (або короткий UUID) для аналітичних цілей або для збереження переваг користувачів. Цей ідентифікатор створюється при використанні цього Сайту і Додатків, пов'язаних з Сайтом, він зберігається між запусками і оновленнями Сайту і Додатків, пов'язаних з Сайтом, але він губиться, коли Користувач перестає користуватися Сайтом і Додатками, пов'язаними з Сайтом. Перевстановлення / перезапуск створює новий UUID.

Права користувачів

Користувачі можуть здійснювати і реалізовувати певні права щодо своїх Персональних даних, які обробляються Власником.

Зокрема, Користувачі мають право робити наступне:

Відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх Персональних даних.

Заперечення з приводу обробки Даних Користувача. Користувачі мають право заперечувати проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на законних підставах, крім згоди.

Доступ до своїх даних. Користувачі мають право дізнатися, чи обробляються Дані Власником, отримати розкриття інформації про певні аспекти обробки Даних і отримати копію оброблюваних Даних.

Користувачі мають право перевіряти точність своїх Даних і запитувати їх оновлення або виправлення.

Обмежити обробку своїх даних. Користувачі мають право, за певних обставин, обмежувати обробку своїх Даних. В цьому випадку Власник не буде обробляти Дані Користувача для будь-яких цілей, крім їх зберігання.

Видалити Дані Користувача. Користувачі мають право, за певних обставин, отримати видалення своїх Даних від Власника.

Отримати Дані про Користувача і передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право одержувати свої Дані в структурованому, широко використовується і машиночитаемому форматі і, якщо це технічно можливо, передавати їх іншому контролеру без будь-яких перешкод. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматизованими засобами і що обробка заснована на згоді Користувача, контракті / договорі / угоді, частиною якого є Користувач, або на його переддоговірних зобов'язання.

Подавати скаргу. Користувачі мають право подати позов до компетентного органу із захисту даних, відповідно до законодавства України.

Подробиці про право на заперечення на обробку

У тих випадках, коли Дані обробляються в громадських інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або з метою законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечувати проти такої обробки, надаючи основу, пов'язану з їх конкретною ситуацією, для обгрунтування такого заперечення.

Користувачі повинні знати, що, якщо їх Дані будуть оброблятися в цілях прямого маркетингу, вони можуть заперечувати проти такої обробки в будь-який час без пояснення причин. Щоб дізнатися, чи обробляє Власник Дані з метою прямого маркетингу, Користувачі можуть звернутися до відповідних розділів цього документа.

Як реалізувати свої права

Будь-які запити на реалізацію прав Користувача можуть бути спрямовані Власнику через контактну інформацію, зазначену в цьому документі. Ці запити виконуються безкоштовно і будуть розглянуті Власником якомога раніше і завжди протягом одного місяця.

Файли-cookies

Під час взаємодії Користувача з Сайтом Власник збирає інформацію про трафік, яка не є персональними даними, однак Сайт використовує Файли-cookies або подібні технології, які можуть в деякій мірі ідентифікувати Користувача. Файли-cookies представляють собою невеликі текстові файли, які дозволяють Сайту збирати інформацію про активність переглядів веб-сторінок на Сайті, таких як сторінки, відвідані Користувачем, і час, витрачений користувачем на перегляд сторінки.

Цей Сайт використовує Файли-cookies для збереження сеансу Користувача і виконання інших дій, які строго необхідні для роботи цього Сайту, наприклад, щодо розподілу трафіку.

Користувач може відхилити Файли-cookies на свій розсуд в особистих налаштуваннях веб-браузера.

Додаткова інформація про збір та обробку даних

Судові розгляди

Дані Користувача можуть бути використані Власником в Суді і / або у відповідному правоохоронному органі, в законних цілях або на стадіях, що ведуть до можливих судових позовів, що виникають в результаті неналежного використання цього Сайту, неналежного доступу до Сайту і його функціоналу або пов'язаних з ним послуг. Користувач заявляє, що йому відомо, що Власник може бути зобов'язаний розкрити Персональні дані за запитом державних і / або правоохоронних органів.

Додаткова інформація про персональні дані користувача

На додаток до інформації, що міститься в цій Політиці Конфіденційності, цей Сайт може надавати Користувачу додаткову контекстну інформацію, що стосується тієї чи іншої послуги або збору і обробки Персональних даних за запитом.

Системне обслуговування

З метою експлуатації та технічного обслуговування цей Сайт і будь-які сторонні служби можуть збирати файли, в яких записується взаємодія з даним Сайтом (системні журнали). Для цієї мети використовуються інші Персональні дані (наприклад, IP-адреса).

Інформація, яка не міститься в цій політиці

Більш детальна інформація про збір або обробку Персональних даних може бути запрошена у Власника в будь-який час. Будь ласка, дивіться контактну інформацію на початку цього документа.

Зміни в цій політиці конфіденційності

Власник залишає за собою право вносити зміни в справжню Політику Конфіденційності в будь-який час, повідомивши про це своїх користувачів на цій сторінці і, можливо, на цьому Сайті і / або - наскільки це технічно і юридично можливо - відправивши повідомлення користувачам через будь-яку контактну інформацію.

Якщо зміни впливають на обробку, виконувану на підставі згоди Користувача, Власник повинен отримати нову згоду від Користувача, де це необхідно.

Будь-яке така зміна, оновлення або модифікація вступають в силу негайно після розміщення на Сайті, і Користувач визнає, що продовження використання Сайту є самостійним і відповідним рішенням для забезпечення виконання такої зміни. Якщо будь-яка зміна неприйнятна, єдиним виходом Користувача є невикористання даного Сайту.

Настійно рекомендується часто перевіряти цю сторінку, посилаючись на дату останньої модифікації, вказаний нижче.

Остання дата оновлення - 19 травня 2021 року.